ZEB LOCATE

Techniek voor plaatsbepaling, maatvoering en 3D-inventarisatie

Bekijk de producten
Home > Geoslam > ZEB LOCATE

Georefereer je puntenwolk naar de juiste geografische positie d.m.v GNSS-RTK-metingen, zelfs zonder het gebruik van externe referentiepunten.

Monteer de ZEB HORIZON en een GNSS RTK-ontvanger op het GeoSLAM Backpack en bouw je puntenwolk

on the fly’ in het juiste referentiesysteem dankzij onze ZEB LOCATE software. Diverse GNSS-ontvangers kunnen worden gebruikt

Innovatieve instrumenten en applicaties

Gratis eerstelijnssupport

Bij elke investering ook een opleiding